FANDOM


Hoanglang
Hoàng lăng là map đấu Zombie kinh điển trong CF Legends.

Chế độ hỗ trợ

  • Kẻ diệt Zombie
  • Đấng cứu thế

Mô tả

Địa hình map này tương đồng với phiên bản PC nhưng có cắt bỏ khu điện thờ trong nhà và một số vị trí thùng hàng được đặt dốc gỗ để game thủ đỡ phải thao tác nhảy. Tuy nhiên, map vẫn khá rộng lớn và đủ chỗ cho các xạ thủ trổ tài thanh sát zombie.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.