FANDOM


Hanhlang
Hành lang là một map đấu đơn giản trong CF Legends.

Chế độ hỗ trợ

  • Đấu đội
  • Đấu máy
  • Big Head

Mô tả

Đây là một map cực kì nhỏ hẹp với BL và GR hồi sinh ở 2 phía một bức tường hình vuông lớn. Chỉ có hai lối để đột kích sang căn cứ địch ở hai bên đường với 2 bức tường chắn, đây sẽ là vùng giao tranh quyết liệt và hãy lưu ý tường chắn có thể bị đục nên bạn không hẳn đã an toàn khi nấp. Có 2 lối cao ở phía góc tường 2 bên căn cứ nhưng bạn phải nhảy lên mới bắn được đối phương và cũng rất dễ dính lựu đạn, nên vị trí này không được khuyến cáo sử dụng.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.