FANDOM


FA là một nhân vật trong CF Legends

Tổng quan

FA hay còn được biết tới với cái tên SFG, tiền thân là nhóm White Wolf, chuyên áp tải hàng hóa với phương châm bằng mọi giá bảo vệ món hàng và chỉ quan tâm duy nhất việc đó. Về sau rã nhóm, Global Risk và Black List đã bí mật thu nạp các thành viên ưu tú lập nên tổ chức hiện tại.

Hiệu ứng

  • Nộ: Thi đấu kill tăng tốc 3 giây
  • Nhanh: Khiêu chiến tăng tốc 5%
  • EXP +25%
  • GP +25%

Thư viện

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.