FANDOM


Desert Eagle-Azure Jasmine là một phiên bản của súng lục Desert Eagle trong CF Legends

Tổng quan

Phiên bản đặc chế của DE Jasmine với lớp ánh sáng Azure xanh dịu bao quanh. Các thông số gần như tương tự với DE Jasmine

Ưu điểm

  • Độ chính xác cao
  • Thay đạn rất nhanh

Nhược điểm

  • Không khác biệt nhiều so với bản Jasmine

Bảng chỉ số

Uy lực 42 Dễ mang 46
Chính xác 34 Ổn định 50
Tốc độ 0 Thay đạn 33
Xuyên thấu 61 Cơ số đạn 9/45

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm