FANDOM


Blunderbuss-Ice Dragon là một loại vũ khí phụ trong CF Legends

Tổng quan

Một phiên bản khác của Blunderbuss-Dragon nhưng với skin rồng băng giá và bắn ra đạn chùm cầu băng với hiệu ứng làm chậm đối thủ.

Ưu điểm

  • Tốc độ bắn khá, hỏa lực tốt
  • Đạn cầu băng gây hiệu ứng làm chậm

Nhược điểm

  • Băng đạn bé, thay đạn lâu
  • Không kiểm soát được quỹ đạo bắn

Bảng chỉ số

Uy lực 50 Dễ mang 48
Chính xác 0 Ổn định 40
Tốc độ 0 Thay đạn 30
Xuyên thấu 36 Cơ số đạn 3/8

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm