FANDOM


Bietthukiao
Biệt thự kì ảo là một map đấu Trốn tìm trong CF Legends, tối đa 10 người cùng chơi

Mô tả

Map đấu này giống với Biệt thự bóng đêm của chế độ Zombie nhưng đã được thêm vào nhiều đồ vật để làm điểm tựa cho phe Trốn.

Thư viện

Sẽ cập nhật sớm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.