FANDOM


Benhvienma
Bệnh viện ma là một map đấu Zombie trong CF Legends, tối đa 10 người cùng chơi

Mô tả

Map đấu này giống hệt phiên bản PC nhưng đồ họa được nâng cấp đẹp hơn, sáng rõ hơn phù hợp với màn hình điện thoại. Đã có thêm một số ván gỗ được bổ sung để giảm bớt các pha nhảy khó cho cả Chiến binh và Zombie.

Thư viện

Sẽ cập nhật sớm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.