Map.png

Bản đồ là các chiến trường rộng lớn, nơi GR và BL giao tranh trong các cuộc đối đầu giữa 2 thế lực. Tùy theo từng chế độ mà bản đồ có kích thước to nhỏ khác nhau, và một số bản đồ chỉ có thể chơi ở từng chế độ nhất định

Bản đồ Thi đấu

Đấu đội

  • Các bản đồ này cũng chơi được với Đấu đội (Tự động) và Đấu máy.

Đấu đội (Sniper)

Đấu đội (Dao găm)

Đặt bom

  • Các bản đồ này cũng chơi được với Đặt bom (Tự động).

Sinh tử

Đào tẩu

Bản đồ Giải trí

Zombie

Vượt Ngục Z

Loạn đấu (Vua Đao / Lựu đạn)

Loạn đấu (RPG)

Loạn đấu (Headshot / Vũ khí)

Loạn đấu (Phá vỡ không gian)

Big Head

Anh Hùng Big Head

Đặt Bom Big Head

Thủ Lĩnh

Trốn tìm

Parkour

Ghost

Bản đồ Khiêu Chiến

Chế độ AI

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.