FANDOM


Map
Bản đồ là các chiến trường rộng lớn, nơi GR và BL giao tranh trong các cuộc đối đầu giữa 2 thế lực. Tùy theo từng chế độ mà bản đồ có kích thước to nhỏ khác nhau, và một số bản đồ chỉ có thể chơi ở từng chế độ nhất định

Bản đồ Thi đấu

Đấu đội

  • Các bản đồ này cũng chơi được với Đấu đội (Tự động) và Đấu máy.

Đấu đội (Sniper)

Đấu đội (Dao găm)

Đặt bom

  • Các bản đồ này cũng chơi được với Đặt bom (Tự động).

Sinh tử

Đào tẩu

Bản đồ Giải trí

Zombie

Vượt Ngục Z

Loạn đấu (Vua Đao / Lựu đạn)

Loạn đấu (RPG)

Loạn đấu (Headshot / Vũ khí)

Loạn đấu (Phá vỡ không gian)

Big Head

Anh Hùng Big Head

Đặt Bom Big Head

Thủ Lĩnh

Trốn tìm

Parkour

Ghost

Bản đồ Khiêu Chiến

Chế độ AI