FANDOM


BaoSaMacTuyet
Bão sa mạc (Tuyết) là một map Đặt bom trong CF Legends, tối đa 10 người cùng chơi.

Mô tả

Đây là phiên bản mùa đông của map C4 chuẩn Bão sa mạc với tuyết dày bao phủ, tạo tầm nhìn trắng sáng hơn bình thường. Một số vị trí thùng, chướng ngại được thay đổi nên có thể không nhảy được như bản gốc.

Thư viện

Đang cập nhật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.