FANDOMAWM-Transformer là một phiên bản của súng tỉa AWM trong CF Legends

Tổng quan

VIP độc đáo chỉ có trên CF Legends với skin Transformer và băng đạn nâng cấp

Ưu điểm

  • Đang cập nhật

Nhược điểm

  • Đang cập nhật

Bảng chỉ số

Uy lực 73 Dễ mang 16
Chính xác 41 Ổn định 40
Tốc độ 0 Thay đạn 17
Xuyên thấu 85 Cơ số đạn 15/30

Thư viện

Video

Sẽ cập nhật sớm

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.