FANDOM


AWM-B là một phiên bản của súng tỉa AWM trong CF Legends

Tổng quan

Đây là phiên bản có sự tăng cường nhẹ từ khẩu AWM bắn tỉa quen thuộc. Khẩu AWM-B vượt trội hơn về độ xuyên thấu cũng như sự ổn định và tốc độ thay đạn. Đồng thời số lượng đạn cũng nhiều hơn.

Ưu điểm

  • Sát thương lớn
  • Độ chính xác cao
  • Xuyên thấu mạnh mẽ

Nhược điểm

  • Ít cơ động

Bảng chỉ số

Uy lực 73 Dễ mang 15
Chính xác 40 Ổn định 40
Tốc độ 0 Thay đạn 16
Xuyên thấu 85 Cơ số đạn 15/30

Thư viện

Video

Crossfire Legends AWM-B

Crossfire Legends AWM-B