FANDOM


Datbom
Đặt bom là một chế độ PvP trong CF Legends, hỗ trợ tối đa 10 người chơi. Đây là chế độ thi đấu chính thức trong các giải đấu CF Legends.

Mô tả

Luật chơi Đặt bom giống với sinh tử, tuy nhiên người chơi phe BL sẽ có nhiệm vụ đặt bom phá hủy một trong hai bomsite được chỉ định trong từng map đấu. GR có nhiệm vụ ngăn chặn BL đặt bom, tiêu diệt toàn bộ quân BL hoặc phải gỡ bom trong thời gian quy định. Giống với Đấu đội, chế độ này chia 2 mảng, bình thường và Tự động (Hỗ trợ Tự bắn). Giới hạn 5 hiệp đấu / trận.

Bản đồ hỗ trợ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.