FANDOM


Dacbiet
Đặc biệt là một biến thể của chế độ Đấu đội trong CF Legends, tối đa 10 người cùng chơi.

Mô tả

Chế độ này áp dụng luật chơi hoàn toàn giống Đấu đội nhưng các xạ thủ sẽ sử dụng vũ khí hạn chế theo từng mục quy định trước, bao gồm Sniper và Dao găm.

Bản đồ hỗ trợ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.