FANDOM


Dautruong
Đấu trường là một map Loạn đấu cơ bản trong CF Legends.

Chế độ hỗ trợ

  • Đấu đội (Dao găm)
  • Loạn đấu (Lựu đạn)
  • Loạn đấu (Vua đao)

Mô tả

Đúng với tên gọi, bản đồ có hình dạng một đấu trường La Mã với vài thùng hàng và cột cùng vùng võ đài nhô lên ở giữa làm chỗ nấp cho các xạ thủ. Do địa thế nhỏ hẹp nên bản đồ này không có radar như các map khác.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.