FANDOM


Daudon
Đấu đơn là một chế độ PvP trong CF Legends, hỗ trợ tối đa 10 người chơi cùng lúc.

Mô tả

Trong chế độ này, toàn bộ người chơi xung quanh bạn là kẻ địch, không phân biệt BL hay GR. Đấu đơn đòi hỏi kĩ năng xử lý cá nhân cao khi đẩy các xạ thủ vào tình thế một chống tất cả, và ai nhanh tay hơn người ấy thắng. Giới hạn kill 20 mạng / trận.

Đấu đơn có các biến thể Kinh điển (free vũ khí), Dao Găm, Súng lục và Sniper (Giới hạn loại vũ khí sử dụng như đã nêu tên).

Bản đồ hỗ trợ

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.