DaiChienHam.jpg

Đại chiến hạm là một map Đào tẩu trong CF Legends, tối đa 10 người cùng chơi

Mô tả

Map đấu này có kết cấu giống Tàu chở hàng nhưng căn cứ GR được làm lại để chứa cổng đào tẩu, và có một boong tàu giữa điểm tập kết của 2 team với cửa sổ nhìn ra sân GR để BL giao chiến và đánh lạc hướng. Chỉ có một lối ngầm nối liền căn cứ 2 phe ở bên trái của BL (yêu cầu nhảy thùng hàng) và GR có thể phòng thủ vị trí này dễ dàng hơn.

Thư viện

Đang cập nhật
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.