FANDOM


HoangCung
Đại Hoàng Cung là một map đấu Parkour, tối đa 16 người cùng chơi

Mô tả

Map đấu phỏng theo hình dáng một hoàng cung lớn uy nghiêm, với các bệ đá, xà gỗ và thác nước cho game thủ thử thách tài bay nhảy.

Thư viện

Crossfire Legends - Đại Hoàng Cung - Chế độ Parkour

Crossfire Legends - Đại Hoàng Cung - Chế độ Parkour

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.